Ganesh Chaturthi, Paris aug. 2018  •  previous | next | 2 of 57 photos | thumbnails | home

 Ganesh Chaturthi, Paris aug. 2018